Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Vragen over…

More >