Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin op systematische wijze staat aangegeven wat uw organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet.

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat de medewerkers hiervan geen nadelige invloeden ondervinden. Hiervoor dient de u doeltreffende maatregelen te nemen om het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen of andere passende maatregelen kan nemen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken. In geval van een calamiteit moet uw organisatie, voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn, zelf zoveel mogelijk doen om de gevolgen van het incident of de calamiteit te beperken. In een bedrijfsnoodplan staat omschreven hoe er gehandeld moet worden als er zich een calamiteit voordoet.

Het calamiteitenplan en het ontruimingsplan, welke deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan, dienen werkbaar en up-to-date zijn en moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Hierbij moet u denken aan gemeentelijke bouwverordeningen en een eventuele omgevingsvergunning.

 • Myron Advisering is van de praktische aanpak.  Wij zorgen ervoor dat het bedrijfsnoodplan aansluit op de dagelijkse praktijk. Wij leveren geen dikke handboeken en mappen vol met uitgebreide formulieren, maar een simpele en begrijpelijke omschrijving van het plan.

  Door onze pragmatische aanpak kunt u vaak honderden euro’s besparen op het laten maken van een bedrijfsnoodplan.

 • Myron Advisering ondersteunt bij het maken en implementeren van calamiteiten- en bedrijfsnoodplannen. Hierbij nemen wij u al het werk uit handen.

  Alle documenten en tekeningen worden door ons opgesteld. Hierbij nemen wij de NEN 8112:2017 richtlijn als uitgangspunt. Dit is de richtlijn die in Nederland als algemeen geldend wordt beschouwd. Hierin word op een gestructureerde manier aandacht besteed aan de belangrijkste onderwerpen:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
  • Een beginnende brand blussen en het beperken van de gevolgen;
  • Gebouwen ontruimen;
  • Opvang van de hulpverleningsdiensten.

  Eventueel doen wij ook het overleg met externe partijen voor het verkrijgen van een gebruikersvergunning. Door onze ervaring kunnen wij op een simpele maar doeltreffende manier het bedrijfsnoodplan voor uw bedrijf opzetten, inclusief het ontruimingsplan, de ontruimingstekeningen en een aanvalsplan voor politie en brandweer.

 • Offerteaanvraag voor Bedrijfsnoodplan


   HeerMevrouw