Risico-inventarisatie en evaluatie

De RI&E geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen.

Dit is niet alleen een verplichting vanuit de Arbowet, maar zorgt er ook voor dat u inzicht krijgt in de mogelijke knelpunten die kunnen leiden tot bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim of andere financi√ęle risico‚Äôs.

 • Myron Advisering is niet zo van de papieren tijgers. Wij zorgen er daarom voor dat de RI&E op een praktische en bruikbare manier wordt uitgevoerd.

  Hierbij staat voorop dat wij met onze opdrachtgevers meedenken om te komen tot oplossingen die ook praktisch te vertalen zijn in hun bedrijfsvoering. Niet alleen kijken naar wat het kost, maar ook naar wat het kan opleveren.

  Bijkomend voordeel van onze aanpak is dat wij tarieven hanteren die over het algemeen meer dan 25% lager liggen dan die van overige aanbieders. Dit scheelt snel honderden euro’s.

 • Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie neemt Myron Advisering alle bijbehorende werkzaamheden voor haar rekening.

  Tijdens een bezoek door een deskundige aan uw bedrijf wordt, aan de hand van een aantal (branchespecifieke) checklists, een beoordeling gemaakt van de mogelijke risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen risico’s die zijn verbonden aan het gevoerde bedrijfsbeleid en de risico’s die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten.

  Aan de hand van de inventarisaties wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de risico’s en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen. Deze zaken omschrijven wij voor u in een zogenaamd Plan van Aanpak. Dit is een overzicht van de verbeterpunten en de te nemen maatregelen met daaraan gekoppeld de prioriteit van de eventueel te ondernemen acties. Indien nodig worden de inventarisatie en het Plan van Aanpak vervolgens ter toetsing voorgelegd aan de eigen Arbodeskundige van Myron Advisering.

  Uiterlijk binnen drie weken na het bedrijfsbezoek ontvangt u de volledige rapportage, inclusief de checklists, Plan van Aanpak en het toetsingsrapport.

 • Offerteaanvraag voor RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE


   HeerMevrouw