Privacy verklaring

Myron Advisering is een toonaangevend onafhankelijk bureau op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. De nadruk van onze dienstverlening ligt op de advisering en projectbegeleiding op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en informatiebeveiliging.

Persoonlijke gegevens

Myron Advisering hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van klanten en prospects. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken alsmede met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Myron Advisering houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te wijzigen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Myron Advisering uw gegevens vast. Myron Advisering gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Myron Advisering op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit digitaal melden bij Myron Advisering (administratie@myron-advisering.nl). Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Verwerking en doel

De volgende persoonsgegevens zullen door Myron Advisering worden verwerkt:

 • Organisatie
 • Afdeling
 • Functieomschrijving
 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Postadres ( straat, postcode, woonplaats )
 • Bezoekadres ( straat, postcode, woonplaats )
 • Telefoonnummer(s)
 • Email

Bij bezoek van deze website worden alleen, net als bij iedere website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Myron Advisering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het opstellen van offertes
 • Voor het verstrekken van productinformatie
 • Om offertes, opdrachtbevestigingen of andere informatie aangaande projecten digitaal te versturen
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van een nieuwsbrief
 • Voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen zolang dat nodig is om de door ons geleverde service te kunnen verlenen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na een schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde. Wij zullen hier terstond gehoor aan geven.

Minderjarigen

Voor personen beneden de 18 jaar adviseren wij dat zij slechts onze website gebruik maken onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen Privacyverklaring

Myron Advisering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookieverklaring

Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik creëert. Gebruik van sessie cookies Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u Myron Advisering bereiken via telefoonnummer +31 (0) 517 – 43 44 72.