ISO 45001

De ISO 45001 is een internationale norm op het gebied voor arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. Het is een richtlijn voor organisaties om de risico’s van de werkzaamheden te beheersen en te verbeteren. De ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001.

Met de invoering van een ISO 45001 arbomanagementsysteem voor uw organisatie zorgt u voor een gestructureerde bedrijfsvoering waarin onder andere alle taken en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn vastgelegd. Hiermee kunt u aan uw opdrachtgevers en afnemers aantonen dat uw organisatie continu actief bezig is met de veiligheid binnen de organisatie.

 • Myron Advisering is van de praktische aanpak. Wij zorgen ervoor dat het ISO 45001 systeem aansluit op uw manier van werken door alleen die zaken te omschrijven en te beheersen die direct van invloed zijn voor de veiligheid van de uitgevoerde werkzaamheden.

  Wij leveren geen dikke handboeken en mappen vol met procedures en uitgebreide formulieren, maar een simpele en begrijpelijke omschrijving van het systeem. Uitgangspunt is altijd dat het systeem aansluit op uw manier van werken en niet andersom.
  Door deze praktische opzet blijkt dat de betrokken medewerkers er veel gemakkelijker mee werken. En dat is nu juist onze insteek:

  Geen papieren tijgers, maar simpele oplossingen waar u mee kunt werken.

  Een groot bijkomend voordeel van onze aanpak is dat het managementsysteem gemakkelijker en vooral sneller kan worden opgezet en ingevoerd in uw bedrijf. Hierdoor is het snel operationeel, voldoet het aan alle eisen en zijn de kosten relatief laag.

 • De werkzaamheden die nodig zijn om het ISO 45001 managementsysteem goed te laten werken worden door ons opgedeeld in een aantal logische stappen. Hiermee ontstaan een overzichtelijk traject waarin het voor alle betrokkenen duidelijk is wat de voortgang is.

  Nulmeting en planning
  Bij de start van het traject wordt aan de hand van een interview een beoordeling gemaakt van de huidige bedrijfsvoering. Hiermee krijgt u inzicht in de eisen van de certificatienorm en kunnen wij beoordelen in hoeverre u op dat moment al voldoet aan deze eisen. Op basis hiervan maken wij een planning van de verschillende zaken die nog nodig zijn om het managementsysteem operationeel te maken.

  Risicobeoordeling
  Hierin stellen wij de risico’s vast middels een risico-inventarisatie en -evaluatie. Hierbij wordt rekening gehouden met alle mogelijke risico’s die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden.

  Opstellen documentatie
  Myron Advisering neemt in deze fase de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de benodigde documentatie voor het veiligheidsmanagementsysteem. Hierbij gebruiken we eventueel de documentatie zoals die al bij u gebruik is en vullen dit waar nodig aan.

  Invoering
  In deze fase geeft onze adviseur de richtlijnen aan waaraan uw bedrijf volgens de certificatienormen moet voldoen. Omdat wij ruime ervaring hebben met het opzetten van verschillende managementsystemen, weten wij exact wat de minimum eisen zijn om te voldoen aan de certificatienorm. Hierdoor worden extra werkzaamheden of investeringen voor u tot een minimum beperkt.

  Systeemcheck en proefaudit
  Nadat het managementsysteem is ingevoerd controleert onze adviseur samen met u of het systeem in de praktijk goed werkt. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Deze proefaudit wordt over het algemeen een aantal weken voor de officiële certificeringsaudit uitgevoerd. Er is dan nog tijd om de laatste puntjes op de i te zetten.

  Certificeringaudit
  Wij zorgen ervoor dat u optimaal voorbereid bent tijdens de certificeringaudit. De door ons gehanteerde systematiek heeft zich in de praktijk al ruimschoots bewezen. Daarom geven wij u de garantie dat het door ons opgestelde managementsysteem aan alle eisen voldoet en daarmee de garantie dat het certificaat op basis van deze documentatie wordt behaald.

 • Offerteaanvraag voor ISO 45001


   HeerMevrouw