Basiscontract arbodienstverlening

Per 1 juli 2018 is een basiscontract arbodienstverlening verplicht! Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van deze nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners…

More >