Arbeidsinspectie verscherpt handhaving Dieselmotorenemissie (DME)

Veel bouw- en infrabedrijven investeren al volop in schoon en emissieloos bouwen. Met het SEB-convenant ligt er ook een duidelijk tijdspad voor het uitfaseren van fossiel aangedreven materieel. In lijn met deze transitie scherpt de Arbeidsinspectie nu haar handhavingsbeleid dieselmotoremissies…

More >