ISO 45001 geïntroduceerd

De ISO45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren. In maart 2018 is de nieuwe versie van de norm ISO 45001 geïntroduceerd en deze…

More >

Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Vragen over…

More >

Basiscontract arbodienstverlening

Per 1 juli 2018 is een basiscontract arbodienstverlening verplicht! Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van deze nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners…

More >

AVG

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan; op 25 mei aanstaande wordt de nieuwe privacy wetgeving van kracht. We vertellen u daarom graag hoe wij ermee omgaan. Eigenlijk niets anders dan we al gewoon deden. We delen uw informatie namelijk onder…

More >