BREEAM

De ISO 9001:2015 is dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is een richtlijn voor organisaties om de kwaliteit van hun bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Bij de vorige versies van de ISO 9001 norm lag de nadruk vooral op het zo veel mogelijk vastleggen van bedrijfsprocessen en gegevens. Hoewel wij altijd al geprobeerd hebben om kwaliteitssystemen zo praktisch mogelijk op te zetten, ontkwamen wij er ook niet aan dat een aantal verplichte onderdelen altijd moesten worden opgenomen.

Met de invoering ISO 9001: 2015 is het echter mogelijk om een kwaliteitsmanagementsysteem veel beter aan te laten sluiten op uw organisatie en alleen die zaken te omschrijven en te beheersen die van belang zijn voor de kwaliteit van de geleverde producten of diensten.

Wat doen we
Hoe doen we het
Offerte aanvragen
Wat doen we

Om aan de ISO 9001 norm te kunnen voldoen moeten de belangrijke werkprocessen in de organisatie inzichtelijk worden gemaakt en dienen ze gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar te zijn. Dit wordt onder andere gedaan door het opstellen van een kwaliteitshandboek.

Myron Advisering ondersteunt op een andere manier bij het opzetten en het invoeren van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen dan de meeste aanbieders. Wij nemen u namelijk het meeste werk uit handen. Alle handboeken, formulieren en procedures worden door ons opgesteld.

Daarnaast zijn onze systemen erg eenvoudig van opzet. Geen dikke handboeken en mappen vol met uitgebreide formulieren, maar een simpele en begrijpelijke omschrijving van die zaken die voor uw organisatie van belang zijn. Uitgangspunt is altijd dat het managementsysteem aansluit op uw manier van werken en niet andersom.

Door deze praktische opzet blijkt dat de betrokken medewerkers er veel gemakkelijker mee werken. En dat is nu juist onze insteek:

Geen papieren tijgers, maar simpele oplossingen waar u mee kunt werken.

Een groot bijkomend voordeel van onze aanpak is dat het managementsysteem gemakkelijker en vooral sneller kan worden opgezet en ingevoerd in uw bedrijf. Hierdoor is het snel operationeel, voldoet het aan alle eisen en zijn de kosten relatief laag.

Hoe doen we het

De werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een goed werkend ISO 9001:2015 managementsysteem worden door ons opgedeeld in een aantal logische stappen. Hiermee ontstaan een overzichtelijk traject waarin het voor alle betrokkenen duidelijk is wat de voortgang is van het project.

Nulmeting en planning
Bij de start van het traject wordt aan de hand van een interview een beoordeling gemaakt van de huidige bedrijfsvoering met betrekking tot kwaliteitaspecten.

Door middel van deze quickscan krijgt u inzicht in de eisen van de certificatienorm en kunnen wij beoordelen in hoeverre u op dit moment al voldoet aan deze eisen. Aan de hand van de uitkomsten van deze inventarisatie maken wij een planning van de verschillende zaken die nog nodig zijn om het managementsysteem operationeel te maken.

Opstellen Kwaliteitshandboek
Myron Advisering neemt in deze fase de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Kwaliteitshandboek, inclusief alle bijbehorende formulieren, procedures, checklists en voorschriften.

Na het opstellen van het raamwerk zal onze adviseur de benodigde procedures, instructies en formulieren met u bespreken en snijdt ze op maat voor uw bedrijf.

Invoering
Het in de praktijk brengen van het managementsysteem is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het Kwaliteitshandboek. Onze adviseur geeft de richtlijnen aan met betrekking tot de operationele voorwaarden waaraan uw bedrijf volgens de certificatienormen moet voldoen. In deze fase worden ook de verplichte stakeholders-analyse en de context-analyse uitgevoerd.

Omdat wij ruime ervaring hebben met het opzetten van verschillende managementsystemen, weten wij exact wat de minimum eisen zijn om te voldoen aan de certificatienorm. Hierdoor worden extra werkzaamheden of investeringen voor u tot een minimum beperkt.

Systeemcheck en proefaudit
Nadat het managementsysteem is ingevoerd¬†controleert onze¬†adviseur samen met u of het systeem in de praktijk goed werkt. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Deze proefaudit wordt over het algemeen een aantal weken voor de offici√ęle certificeringsaudit uitgevoerd. Er is dan nog tijd om de laatste puntjes op de i te zetten.

Certificeringaudit
Wij zorgen ervoor dat u optimaal voorbereid bent tijdens de certificeringaudit. De door ons gehanteerde systematiek heeft zich in de praktijk al ruimschoots bewezen. Daarom geven wij u de garantie dat het door ons opgestelde managementsysteem aan alle eisen voldoet en daarmee de garantie dat het certificaat op basis van deze documentatie wordt behaald.

Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Offerte aanvragen


HeerMevrouw
 


  
[recaptcha]

[/restab][/restabs]